www.dendetskeknihy.cz

Pohádky pro společné čtení knihovnám

Pohádkové sešity do dyslektického koutku

Pohádkové sešity ve speciální typografické úpravě vhodné i pro nácvik čtení u dětí, které čtení bolí, mají diagnostikovanou dyslexii apod. Texty jsou doplněny půvabnými ilustracemi, typografickými prvky usnadňujícími orientaci v textu, úkoly otázky před čtením a úkoly po přečtení pohádky. Knihovnám nabízíme k objednaným pohádkám pracovní listy od našich ilustrátorek zdarma.

 

Odbornou lektorkou je dětská psycholožka, předsedkyně pražského DYS-centra, PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., která k Pohádkám pro společné čtení říká:

"Naší společnou ambicí bylo, aby pohádky byly tak přiměřeně rozsáhlé a současně dost atraktivní a propojené s dalšími aktivitami, aby se nad nimi děti s rodiči pobavili, potěšili a současně děti samy sebe utvrdily, že čtení nemusí být jen namáhavá aktivita. Mnohdy se mi stává, že čtu texty i se staršími dětmi, než pro které by se zdály určené, hlavně s dívkami. Když je pohádka a obrázky zaujmou, jsem ráda, že chtějí číst a vůbec neřeším věkové kategorie. Děti s dyslexií často čtou na nižší úrovni, než která odpovídá jejich věku. Nicméně jen tím, že je ke knihám a čtení povedeme, tak jim pomůžeme, aby se "rozečetly" přiměřeně a zvládaly i náročnější texty. Proto se někdy hodí, ať čtou to, co se jim čte dobře a umí si s tím poradit. Když je budeme zahlcovat rozsáhlými texty bez obrázků, psanými malými písmenky a v tlustých knihách, mnozí z nich nakonec nepřečtou nic. To je lepší, když si někteří knihy pro starší čtou společně s rodiči a sami pro nácvik čtou to, co jim jde lépe."

 

Pohádkové dílny pro děti

Knihovnám nabízíme pohádkové dílny k jednotlivým pohádkám, tematicky zaměřené na roční období, svátky, významné dny, vznik knihy atd. podle přání. Program je přizpůsobený věku pro školní kolektivy, družiny, návštěvníky knihovny, rodiče s dětmi a také prostředí (v knihovně, venku v parku atd.).

Seminář pro knihovníky o dětském čtenářství a dyslexii

Seminář akreditovaný MŠMT pro pedagogy Pohádky pro společné čtení

Více informací naleznete na webu www.spolecnecteni.com

 

Kontakt

Mgr. Alena Vorlíčková

spolecnecteni@gmail.com

a.vorlickova@gmail.com

PřihlášeníTuto webovou stránku provozuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
(c) 2009 - 2013 radek medal - grafický design Kontaktujte nás pomoc(at)dendetskeknihy.cz